Om oss

Salladsgatans förskola ligger centralt beläget i Bårslöv. Området är grönt och fyllt av möjligheter för utforskande, lek och rörelse.

På sommaren utforskar vi djurlivet genom att håva i Bårslövs damm och på vintern tar vi fram våra pulkor för rejäla åk i vår pulkabacke. På Salladsgatan har vi en egen kock som lagar vår mat och även arbetar med måltidspedagogik.

Salladsgatans förskola har fem grupper, två 1-3 årsgrupper, två 3-5 årsgrupper och en utegrupp för barnen som är mellan 4 och 5 år, Äventyrarna. De har sin hemvist i förskolans lekhall och använder sig av skog, mark, strand och stad som lärmiljö. De har tillgång till två minibussar som tar dem runt på äventyr varje dag. Även de andra avdelningarna vistas mycket ute på gården eller på promenad i närområdet.

De kommunala förskolorna i Bårslöv och Gantofta leds av rektor Moa Wikstrand och biträdande rektor Maria Eriksson. Maria är placerad på Salladsgatans förskola och det är i första hand henne ni kan vända er till med frågor som rör Salladsgatan.

Vi tror på det kompetenta barnet

Barn är kompetenta – de vill, kan och har förmågan att själv söka kunskap. Hos oss får barnen tid och möjlighet att med alla sina sinnen utforska omvärlden. Deras nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för all inlärning.

Det är i mötet med en utmanande miljö samt med barn och vuxna som utveckling och lärande sker. Hos oss får barnen vara sig själva utifrån sina förutsättningar. Vi är alla olika och vi ser våra olikheter som en tillgång som berikar oss. Genom att lära känna barnen och deras sätt att lära och utvecklas, kan vi se till att ditt barn blir till sitt bästa jag!