search error_outline

Du som vårdnadshavare

Det är du som vårdnadshavare som känner ditt barn bäst. Genom ett nära samarbete skapar vi de bästa förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.

Tillsammans följer vi upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever tillsammans med oss på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla för ditt barns utveckling och lärande.

Genom att involvera dig som vårdnadshavare i förskolans arbete, ser vi till att skapa en brygga för barnet mellan förskola – hem.

Vi synliggör verksamheten

På Salladsgatans förskola har vi en mängd olika sätt att informera vårdnadshavarna på, bland annat via kontinuerliga månadsbrev, ledningsbrev samt information om dagens aktiviteter via anslagstavla eller veckokalender. Det finns även möjlighet att följa barnens arbete genom olika former av dokumentation på väggarna eller via vårt Instagram-konto. I vår digitala lärplattform Unikum finns det möjlighet att följa barnets utveckling och lärande – både individuellt och i grupp samt få annan viktigt information kring verksamheten.

Samverkan förskola – hem

Vi har en daglig dialog om ditt barn när du hämtar och lämnar ditt barn på förskolan. Under hösten bjuds du in till föräldramöte då vi tillsammans går igenom förskolans mål och verksamhet. Du kan också vara delaktiga genom att svara på Skoltempen, en enkät, som skickas ut varje år och som sedan ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

En gång per läsår erbjuder vi ett utvecklingssamtal gällande barnets utveckling och lärande. Om du har önskemål om tolk på samtalet är det bara att meddela oss i förväg.